Nissemon Gård

Katharina Andersson

Affärsplan.

Niagara på hösten 2005.

Att bygga upp och utveckla en modern jordbruksgård med avelsston, unghästar, utbildningshästar samt tävlingshästar. 

Avla fram ädla, korrekt och hållbar varmblodshäst som genom sitt prestationsinriktade temperament, sin goda ridbarhet, goda rörelser skall vara attraktiva till tävlings & hobby ryttare. 

Erbjuda en trevling anläggning för människor och djur där kvalité och utbildning står i centrum.